ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี ๒๕๖3

ชื่อไฟล์ : ECCQm9xSun23348.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : QDg2HhiSun23355.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้