ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ ๑ ประจำปี 2563

ชื่อไฟล์ : MtxwIfvSun23305.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6MKPRVMSun23311.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้