ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3

ชื่อไฟล์ : 3tRoTkjSun23207.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : oomOu8iSun23216.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้