ชื่อเรื่อง : ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม เรื่อง การรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖3

ชื่อไฟล์ : LjTzncmSun23045.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้

ชื่อไฟล์ : 6Nbp1ZySun23052.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้