องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

รายละเอียดการสอบถาม

ใส่ code:

 ไม่ทราบว่าหมู่ 8 จะมาซ่อมไฟวันไหนครั

ทางเราได้ส่งเอกสารไปทางกองช่างแล้วจะทำการออกไปซ่อมประมาณวันที่ 1 เมษา ครับ

(โดย:บุญธรรม เขียนเมื่อ:30 มีนาคม 2564)

1 รายการที่ดำเนินการแล้ว