องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ บ้านดอนเกลือ หมู่ที่ 10เนื่องในวันครบรอบหารก่อตั้งราชวงจักรี ซึ่งครองราชอยู่ในปัจจุบัน ราชวงจักรีได้ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม จัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันครบรอบหารก่อตั้งราชวงจักรี ซึ่งครองราชอยู่ในปัจจุบัน ราชวงจักรีได้ก่อตั้งโดย พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก โดยได้รับความร่วมมือจากทางอำเภอทุ่งเขาหลวง โดยนายเอกโอสถ รักเอียด นายอำเภอทุ่งเขาหลวง พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไปและจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. ร่วมกันทำกิจกรรมเนื่องในโครงการจิตอาสาพระราชทาน พัฒนาทำความสะอาดบริเวณวัดบ้านดอนเกลือ โดยมีประชาชนและทุกภาคส่วนให้ความสนใจเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจำนวนมาก
ผู้โพส : admin