องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให่ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19)
รายละเอียด : องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให่ความรู้ในการป้องกันการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โดยได้รับความร่วมมือจากทาง โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านมะบ้า และ กศน.ตำบลบึงงาม ในการให้ความรู้่และการจัดทำหน้ากากอนามันแบบผ้า
ผู้โพส : admin