องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม call ข้อมูลการติดต่อ info_outline วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนตำบล
บึงงาม
อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด
account_box ฝ่ายสภา
account_box คณะผู้บริหาร
นายสมบัติ สุดานิช
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม
โทร : 089-8269741
นายพุต ฉ่ำมณี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม
โทร : 093-9064820
นายธงชัย วรรณสุทธิ์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงงาม
โทร : 086-8612679
account_box สำนักปลัด
account_box กองคลัง
account_box กองช่าง
account_box กองสวัสดิการสังคม